گــروه آدیــا
گروه آدیا توسعه دهنده دانش مدیریت کشور در بستر وب

سایت های زیرمجموعه


درباره ما


گروه آدیا توسعه دهنده دانش مدیریت در بستر وب می باشد که با راه اندازی سه وبسایت آموزش تحلیل نامه و دانشنامه این هدف را دنبال میکند.

گروه آدیا با بهره مندی از متخصصان مجرب و سال ها تجربه کار تیمی در زمینه مدیریت راه شما برای رسیدن به هدفتان را هموار میسازد.

تماس با ما